Cộng đồng06/03/202011:44

Tài xế ô tô con BKS 18A-168.60 chạy ngược chiều thừa nhận mình say rượu và lớn tiếng chửi bới, ép xe container phải nhường đường.

Video: Nguyễn Tiến Khánh

Avatar