Thế giới09/12/202007:30

Hãy đến nhà tù an ninh tối cao cấp 4 – Katun Dubis của Brazil, nằm biệt lập gần với biên giới của Argentina để xem các tù nhân ở đây đang nỗ lực xin giảm án bằng cách đơn giản đến không ngờ.

Q.N ( Theo CCTV)

Avatar