Trong nước 21/09/2017 04:17

Từ ngày 1/11/2017, hành vi bán rượu cho người dưới 18 tuổi sẽ bị nghiêm cấm; tổ chức, cá nhân sản xuất rượu công nghiệp, rượu thủ công cũng phải có giấy phép.Theo VTC14

Avatar