Từ 1 đến X: Nhìn lại hành trình 10 năm 'lột xác' của iPhone

10 năm trước, chiếc điện thoại iPhone đầu tiên đã được Apple giới thiệu với toàn thế giới, đánh dấu một giai đoạn mới của thị trường smartphone.Theo Apple, Washington Post

Xem Thêm >>

Xem Thêm >>