Thế giới03/11/202011:40

Tổng thống Donald Trump và ứng viên Joe Biden đã bắt đầu ngày bầu cử theo cách rất khác nhau.

A.B (Theo Reuters, Video: The Hill...)

Avatar