Thời sự30/06/201909:01

Đối tượng cầm búa di chuyển từ phía bên kia đường qua tiệm vàng, khi đến tủ đựng vàng đã dùng búa đập vỡ kính và nhanh chóng thò tay lấy vàng rồi bỏ chạy.

Nguồn: NLĐ

Avatar