Chuyện lạ 30/08/2017 10:37

Nằm tại thành phố Chiang Mai, Thái Lan, trường quốc tế Panyaden được làm bằng tre. Theo Business Insider, trường muốn học sinh thấm nhuần tư tưởng tôn trọng thiên nhiên.Theo Zing/ Video: Panyaden International School

Avatar