Thế giới23/07/202102:39

Tại trường học này, các em có thể mang theo điện thoại đến lớp nhưng không thể nào sử dụng chúng chỉ bằng phương pháp độc đáo này.

A.B (Theo CNBC)

Avatar