Truyền hình25/03/202105:04

Trường Giang đưa ra lời cá cược với Dương Hoàng Yến và nói sẽ cho nữa ca sĩ một căn nhà của mình nếu cô thắng.

Thanh Thanh

Avatar