Sao 07/12/2018 08:00

Hội đồng Tư vấn nghệ thuật giải Mai Vàng 2018 và Ban tổ chức đã đồng thuận loại Trường Giang ra khỏi các hạng mục của vòng bầu chọn Giải Mai Vàng lần thứ 24-2018.

Châm Phạm

Avatar