Thế giới30/10/202007:00

Đứng trước những mối đe dọa tới an toàn của cuộc bầu cử tổng thống, Mỹ đã triển khai mọi biện pháp để bảo vệ tính chính xác của từng lá phiếu.

A.B (Theo: The New York Times)

Avatar