Quốc tế 03/07/2019 11:48

5 giờ 15 chiều ngày 3/7/2019, vòi rồng đã xuất hiện tại tỉnh Khai Nguyên, Liêu Ninh, Trung Quốc.

Q.N (Video: Pear Video)

Avatar