Thế giới 28/12/2018 11:47

Năm 2016, Trung Quốc lên kế hoạch xây dựng ‘Thành phố rừng xanh’ tại Thành Đô. Năm 2018, những ngôi nhà ‘rừng xanh’ đã được chào bán ở giai đoạn đầu và nhận được sự quan tâm của các khách hàng.

Q.N (Video: RT, Tomo News US)
Avatar