Thế giới16/10/201803:09

Ngày 15/10, Trung Quốc đã phóng 2 vệ tinh định vị Bắc Đầu 3 (BeiDou-3) lên quĩ đạo bằng tên lửa đẩy Trường Chinh 3B (Long March-3B)

Đ.T (Nguồn CGTN)

Avatar