Quốc tế 18/10/2017 10:11

Cây lúa khổng lồ có thể cao trung bình 2 mét, vượt quá đầu người không phải là chuyện viễn tưởng mà là thành tựu nông nghiệp mới nhất được các nhà khoa học Trung Quốc công bố.

Theo VTV
Avatar