Thế giới 27/12/2018 05:05

Trung Quốc đã tìm ra giải pháp vô cùng hữu hiệu để xử lý thức ăn thừa trong thành phố. Đó chính là nuôi gián.

Theo: WION, Video: KTVQ News

Avatar
Avatar
Kinh khủng thật.