Thế giới22/05/201903:17

Chuỗi nhà hàng lẩu Haidilao ở Trung Quốc nổi tiếng là chăm chút khách hàng song cũng vì thế một nhân viên của họ gặp nạn.

Hoài Linh

Avatar