Quốc tế 26/11/2017 11:19

Chủ tịch Hội đồng Hiến tạng và Cấy ghép Trung Quốc đã khẳng định, các thí nghiệm lâm sàng như ghép đầu sẽ không bao giờ được phép thực hiện ở nước này do các vấn đề về luật pháp và đạo đức.

Theo VTC14

Avatar