Công nghệ30/03/202106:00

Nếu như cuộc đua của những năm 1960 mà cuộc cạnh tranh giữa Mỹ và Liên Xô thì năm 2021 lại có thêm sự góp mặt của Trung Quốc.

A.B (Theo Tech Vision)

Avatar