Thế giới 26/08/2019 07:36

Ngành công nghiệp cưới ở Trung Quốc đang phát triển vượt bậc. Có nghiên cứu dự đoán rằng, ngành này sẽ có giá trị 32 tỷ USD vào cuối năm 2019.

Thanh Thanh

Avatar