Thế giới24/07/201808:00

Một công ty thực phẩm của Trung Quốc đã cố gắng chứng minh nhà vệ sinh của mình rất sạch sẽ bằng cách để cho nhân ăn đồ ăn trong bồn tiểu nam.

KO (Theo DM)

Avatar
Avatar
Tận cùng của sự dối trá là làm điều kinh tởm... thành một cách rất bình thường!