Trong nước 16/10/2019 03:32

Buổi diễn tập có khoảng 1.000 người cùng các phương tiện chữa cháy, cứu hộ hiện đại diễn ra tại Đà Nẵng sáng nay.

Hồ Giáp 

Avatar