Thời sự07/09/202007:00

Mới đây Chính phủ đã đồng ý với đề xuất giấy phép lái xe được cấp 12 điểm mỗi năm, nếu tài xế không vi phạm giao thông sẽ được cộng điểm, khôi phục điểm, nếu bị trừ hết điểm phải thi lại giấy phép lái xe.

Đình Hiếu

Avatar
Avatar
Cần có bảng chia điểm cụ thể rõ ràng cho mỗi lỗi, mỗi hành vi vi phạm, cho các mức độ khác nhau để người phạm lỗi có thể tự chấm điểm lỗi của mình. Càng chi tiết càng giảm nhũng nhiễu mặc cả thêm bớt. Các tiêu chuẩn cho điểm có thể bổ sung theo thời gian và cài đặt trên mạng công khai.