Thế giới động vật 14/02/2019 05:57

Các cặp đôi có thời gian ân ái trung bình kéo dài từ 30 giây đến 45 phút. Đây có vẻ là khoảng thời gian dài với loài người nhưng nếu đem so với một số loài động vật, có vẻ như 45 phút vẫn chưa phải là điều gì to tát.

Video: Tech Insider
Avatar