Trong nước 29/10/2018 06:51

Công nghệ trồng lúa trên tường đến từ Israel, năng suất cao hơn và tiết kiệm hơn.

Thực hiện: Đình Hiếu

Avatar