Chuyện lạ 26/06/2017 05:03

14 học sinh trường Tiểu học Harada, Nhật Bản vừa phá kỷ lục thế giới khi nhảy dây 225 cái chỉ trong vòng 1 phút.Nguồn clip: Youtube/ Guinness World Records

Avatar