Cộng đồng 28/03/2018 03:26

Người đàn ông đi xe máy mang bao tải bẻ trộm rất nhiều gương xe ô tô đỗ ngoài đường.

Video: FB/Brian Pham

Avatar