Trộm mang cả bao tải đi bẻ gương ô tô

Người đàn ông đi xe máy mang bao tải bẻ trộm rất nhiều gương xe ô tô đỗ ngoài đường.

Video: FB/Brian Pham

Xem Thêm >>

Xem Thêm >>