Cộng đồng09/01/202212:30

Camera giám sát ghi lại hình ảnh 2 tên trộm đột nhập tiệm làm tóc, lấy đi số đồ hàng hiệu giá trị.

Nguồn: Newsflare

Avatar