Cộng đồng24/01/202109:00

Ba tên trộm đeo mặt nạ liều lĩnh đột nhập một chi nhánh ngân hàng, giật đổ cây ATM rồi khuân đi mất hút trong đêm.

Nguồn: Newsflare

Avatar