Cộng đồng03/08/202010:35

Trời mưa đường trơn, xe đầu kéo vượt ẩu khiến phần thùng xe văng sang làn đường ngược chiều ép xe khách lao xuống vệ đường.

Video: Tiktok@duchoc95

Avatar