Thể thao16/07/202104:44

Đoàn Văn Hậu phải tập riêng ở Hà Nội FC trong ba buổi gần nhất, sau quãng thời gian cách ly.

Linh Trang - Xuân Minh

Avatar