Đoạn video được ghi lại tại Vườn Quốc gia Tangariwe, Tanzania

Theo Tarylin safaris/Maasai Sighting
Avatar