Thế giới22/11/202102:00

Một chương trình giáo dục sử dụng robot AI được Trường Cao đẳng Sư phạm Bình Nhưỡng phát triển trong thời gian gần đây.

A.B (Theo Korea Now)

Avatar