Công nghệ16/04/202012:30

Đại dịch Covid-19 đã làm đảo lộn cuộc sống của tất cả chúng ta và chắc chắn còn tiếp tục lan rộng hơn nữa. Một câu hỏi được đặt ra là: Trí tuệ nhân tạo (AI) có thể giúp được gì trong bối cảnh đại dịch toàn cầu?

M.B (Theo BBC Click)

Avatar