Thế giới28/12/201609:00

Với tư cách Phó Tổng thống, Joe Biden luôn sát cánh cùng ông Obama trên con đường lãnh đạo nước Mỹ. Tuy nhiên, giữa họ không chỉ có mối quan hệ đồng nghiệp đơn thuần.Theo Now This Politics

Avatar