Sức khỏe03/09/202007:30

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn tiếp tục leo thang căng thẳng như hiện nay, việc cho trẻ quay trở lại trường học đòi hỏi các trường học và gia đình cần có sự phối hợp chặt chẽ. Đặc biệt với trẻ nhỏ, nhóm đối tượng chưa thực sự ý thức được các hệ quả của dịch bệnh cũng như tầm quan trọng của biện pháp phòng dịch, phụ huynh càng cần phải theo sát trẻ hơn.

M.B (Theo CDC)

Avatar