Một con trâu rừng đã bị cả đàn sư tử tấn công trên một ngọn đồi khiến nó phải sử dụng hết sức lực để chiến đấu với kẻ thù đáng sợ ...

Theo  Liaan Lategan
Avatar