Thế giới động vật 03/08/2019 07:30

Một bầy trâu rừng đã tìm cách giải cứu đồng loại đang bị bầy sư tử đói đe dọa tới sinh mạng

Đ.T (Nguồn Kruger Sightings)

Avatar