Cộng đồng28/07/201703:04

Cô gái đi bộ sang đường đột ngột lùi lại né luồng nước phun ra từ xe rửa đường, đúng lúc một ô tô con lao tới, hất bay người cô gái.Nguồn: Live Leak, VTC

Avatar