Quốc tế 05/09/2019 04:27

Một chiếc xe tải rơi khỏi cầu sau khi tránh một chiếc xe ba bánh ở thành phố Ôn Châu, Trung Quốc hôm 29 tháng 8

Đ.T (Theo Newsflare)
Avatar