Cộng đồng23/04/202004:06

Chiếc ô tô màu đen bất ngờ mất lái húc đổ lan can, bay xuống đường phía dưới và chỉ dừng lại khi tông mạnh vào bức tường.

Nguồn: Newsflare

Avatar