Góc nhìn thẳng18/02/201811:08

Chia sẻ về cải cách đất đai, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên môi trường Trần Hồng Hà nhấn mạnh quá trình tích tụ đất đai trước tiên phải bảo vệ được quyền lợi của người nông dân.

Thực hiện: Phạm Huyền

Video: Huy Phúc, Xuân Quý, Đức Yên

Avatar