Trần Tiến, Nguyễn Cường, Phó Đức Phương và rượu, đàn bà

Là khách mời của chuyên mục Hotface, nhạc sĩ Phó Đức Phương đã có những trải lòng thú vị xung quanh câu chuyện về các bạn thân Trần Tiến, Nguyễn Cường...

VietNamNet

Xem Thêm >>

Xem Thêm >>