Sao 31/10/2017 09:59

Ngay khi ngồi trên sân khấu, nhắc lại những kỷ niệm này, cả hai vẫn không ngừng rơi nước mắt.

Nguồn HTV
Avatar