Thế giới động vật 22/06/2019 07:30

Đoạn video ghi lại cảnh một con trăn há miệng, oằn mình cố nôn ra bữa ăn thịnh soạn chưa kịp tiêu hóa

Video: Yotube@Viral Press
Avatar