Đoạn clip được một người dân ghi lại trên một con đường mòn ở khu hồ chứa nước MacRitchie Reservoir, Singapore.

Nguồn ViralHog
Avatar