Một con trăn bị cả đàn chồn bạc má vây quanh, chúng thay nhau tấn công con trăn cho đến chết.

Nguồn Youtube
Avatar