Thế giới động vật 15/07/2018 09:04

Trăn không lồ nuốt chú hươu vào bụng nhưng không trôi nên đành lòng nôn con mồi bự ra ngoài.

Video: DM
Avatar