Thế giới động vật 12/03/2019 01:20

Con trăn Nam Mỹ khổng lồ này đang bò qua một con sông có tên Rio Xingu, Pará, phía bắc Brazil.

Nguồn: Facebook@ BLOG Augusto Alves

Avatar