Dù sắp mất mạng sau khi trúng nọc độc của rắn hổ mang chúa, trăn gấm không quên phản đòn và kéo kẻ thù cùng chết theo

Nguồn Youtube@Mrhitman
Avatar
Avatar
Không thương con nào hết. Con nào tui cũng không ưa.